Strona główna / ZOK / Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

Zielonogórski Ośrodek Kultury od 1996 roku w porozumieniu z Urzędem Miejskim i zielonogórskimi szkołami realizuje Program Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży, w którym stale uczestniczy ok. 1000 dzieci i młodzieży. Podstawowym celem Programu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu i utrwalaniu zainteresowań kulturalnych i twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. Oferta Zielonogórskiego Ośrodka Kultury próbuje kompensować niedobory zajęć artystycznych w placówkach szkolnych.

Współpracując z miejskimi instytucjami kultury, stowarzyszeniami i osobami działającymi na rzecz środowiska lokalnego ZOK oferuje młodzieży różnorodne formy aktywnego uczestnictwa w kulturze. Praca grup artystycznych, działalność imprezowa ukierunkowane są na wyszukiwanie i rozwijanie talentów. Najzdolniejszym młodym twórcom zapewniamy warunki do uprawiania własnej twórczości. Na przestrzeni 10 lat Program wypracował stałe, popularne i cenione w środowisku - formy działań i imprez.

Należą do nich m.in.: cykle edukacyjne ABC - Muzyki, Teatru i Plastyki, Prezentacje Sceny Młodych, Biesiada Słowa, Turniej Jednego Wiersza, Szkolne Potyczki Kulturalne, Młodzieżowe Spotkania Teatralne MOST, wystawy w Galerii Młodych Na Piętrze, indywidualne i grupowe tomiki poezji.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Wybierz termin i kliknij na dzień tygodnia, aby wyświetlić szczegółowe informacje o wydarzeniach.